Cách hiển thị thời gian tải trang (Loading) cho Blogspot

Bài viết đầu tiên, cũng là sự khởi đầu mới của mình. Sẽ là những thủ thuật đơn giản Bên cạnh các website uy tín có thể kiểm tra tốc độ/thời gian tải trang cho trang Website/Blog của bạn như PagaSpeed Insights, Pingdom Website Speed Test,... thì bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra tiện ích tải trang cho riêng bạn để người đọc có thể thấy được mà không cần phải vào các trang thứ ba ở trên.


Rất đơn giản bạn chỉ cần COPY phần Code dưới đây vào nơi muốn hiển thị. Chúc các bạn thành công!!!
<div id="page-load-time">
<span>Đang tải...</span>
<script type="text/javascript">
var showTime = document.getElementById('page-load-time'),
    startTime = (new Date()).getTime();
window.onload = function() {
    var endTime = (new Date()).getTime();
    showTime.innerHTML = "Thời gian tải trang: " + ((endTime-startTime)/1000) + " giây";
};
</script>
</div>

2 nhận xét :